Kappsegling logga
Sista version 1.16.1 (mars 2015)
med stöd för för SRSp-tal.

Kontakt
Ladda ned

Programmet är "freeware"

Kappsegling SRS

PC-program för hanteringen av kappseglingar

Administrationsverktyget ”Kappsegling.se” upphör

Efter att utvecklat och drivit administrationsverktyget samt webbsidan Kappsegling.se i mer än 20 år har vi kommit till vägs ände i hur länge det är rimligt att hålla liv i programmet. Nuvarande version (1.16.1) är alltså den sista.
Nedladdade program kan naturligtvis användas fritt som tidigare, men kommer inte att kunna uppgraderas till senare versioner av Windows eller nya beräkningssätt/regler.
Sista uppdatering av eventuella klubb och SRS-tabeller för nedladdning kommer att ske inför säsongen 2016.
Webbsiten Kappsegling.se kommer att tas ned i slutet av 2016.


Bilder på de olika fönstren

Ladda ned SRS- och Klubbtabeller


Lathund (pdf)

Kända problem

 

 

Programmet är framtaget för att beräkna resultatet på kappseglingar där handikappet är SRS (tidigare LYS) eller entyp. Programmet hanterar en mängd olika kappseglingsvarianter. Från gemensamt startfält, olika startklasser, respit med olika kriterier samt entyp.

Det finns även möjligheter att lägga in serier med ett flertal olika poängberäkningar.

För båtklubbar med egna hemsidor på internet kan man lägga ut resultat från de egna kappseglingarna då programmet kan exportera HTML kod. ( Websidor.) Layouten på dessa kan modifieras med olika färger, typsnitt, loggor, bakgrundsbilder m.m.

Programmet består i huvudsak av två delar. I den ena delen finns databasen med skeppare,klubbar och båtar med möjlighet att notera en stor mängd information om både skepparen, klubben och båten.

I den andra delen finns seglingarna. Här skapas en segling med de premisser som gäller, vilken typ av segling, starttid, banlängd, vindstyrka etc. Här printar du även ut din startlista, matar in resultaten som efter seglingen kan skrivas ut samt läggas upp på webben.

Vad man kan göra mer i detalj

 • Klubbar
  • Uppgifter om klubbnamn, förkortning, klubbordförande, tävlingsansvarig, mail ,tel m.m..
 • Skeppare/båtar
  • Skepparen och båten är en 'poängbärande' enhet, men båtdata kan bytas per deltagartillfälle.
  • Kopplas till klubb.
  • Utskrift av listor alla eller /klubb.
 • Segling/tävling
  • Typer:
   • Normal, SRS - samlad start
   • Klasstart, klassindelning utefter SRS-tal och eller manuell klasstillhörighet. Klassindelningsreglerna sparas och kan återanvändas.
   • Respitstart, startid efter SRS-tal:
    • Fix målgångstid, nominell målgångstid anges och starttider beräknas ur den.
    • Fix startid för en SRS 1,00-båt, starttiden för 1,00 anges och övrigas starttider beräknas runt den.
    • Fix starttid för första start, starttiden första (lägsta SRS) båt anges och övrigas starttider beräknas runt den.
    • Entyp, samlad start.
    • Entyp klass, klassindelning som ovan men utan SRS-korrigering.
     • Typ kan ändras fritt så länge inga båtar noterats för målgång/diskv. Starttider justeras automatiskt. Även sedan kan på klassegling väljas om resultatet skall visas klassvis eller samtliga tillsammans. På respit kan på motsvarande sätt omräkning ske, dvs. att istället för verklig ordning över mållinjen, seglad tid beaktas.
  • Utskrift av startlista, SRS-talslista, Resultat detaljerad/kompakt lista.
  • Skapa HTML-sidor av reultatlistor seglingar och serier.
  • Larm för maxtid, avvikelse seglad mer än 10% vid respit samt om nödvändiga indata till SFF saknas.
 • Serie
  • Avsedda att koppla ovanstående tävling/ar till för sammanräkning där delseglingens placering ger poäng till serien till respektive deltagare baserat på en seriepoängsregel (placering>poäng) som används på serien. Även en serie kan kopplas mot serie där då den underliggande seriens placeringar genererar poäng till den överliggande serien.
  • Delseglingar kan ges egna vägningsvärden inbördes i serien.
  • Stöd för särskiljning vid lika totalpoäng enligt Kappseglingsreglerna A8.1-2.
  • Stöd för serie omfattande endast viss klass i underliggande klasseglingar.
  • Stöd för serie omfattande endast deltagare från viss klubb i underliggande seglingar.

       Ny